✈️توقف کلیه پروازها در غرب ایران🛫 معاون سازمان هواپیمایی کشور: توقف پروازها در غرب کشور به دلیل شرایط جوی اتفاق افتاده است منابع آگاه در نیروهای مسلح: صداهای شنیده شده در غرب کشور ارتباطی با فعالیت‌های نیروهای مسلح و تست سامانه‌های پدافندی ندارد 💥

Jan 16, 2022 · 9:48 AM UTC

1
35