80 روز از تجاوز روسیه به اوکراین گذشت. اگر حوصله جزئیات را ندارید اینجا خلاصه جنگ تاکنون را در 50 ثانیه می توانید ببینید.
Critical Threats

May 18, 2022 · 7:52 PM UTC

4
27
1
297
239,490
Replying to @_KhodaBiamorz
ولی صدا و سیما میگفت کییف روز اول سقوط کرده
1
اینها عادت دارند آرزوهایشان را به عنوان حقیقت موجود بیان کنند. اگر اینطور بود که جنگ همان موقع تمام می شد.
12
Replying to @_KhodaBiamorz
چرا حمله به اودسا رو شروع نمیکنن؟
2
1
دوستمان اینجا توضیح داده.
اودسا چند روز همه منتظرند که روسیه به اودسا عملیات آبی خاکی انجام بده اما ، چند نکته ... همانطور که قبلا گفتم بارها حدود ۹۰٪ ناوگان دریایی روسیه فرسوده بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی این شامل ۹۹.۴٪ کل توان عملیات آبی خاکی روسیه میشه ۱/۱۲
Show this thread
1
2
Replying to @_KhodaBiamorz
یادته سه ماه پیش بحث روز این بود که بعد از گرفتن اوکراین، سراغ لهستان می‌ره یا جای دیگه!؟😁
1
Replying to @_KhodaBiamorz
خب این برای شما قابل فهم هست نه همه لاقل یکم توضیح میدادین،!!!!¿