مارس 1945: "بخش عمده ای از جمعیت به زندگی برای فقط امروز خو گرفته اند و سعی می کنند هرآنچه از لذت زندگی به آنها عرضه می شود را بهره ببرند.آنها به دنبال کوچکترین بهانه ای برای توجیه شادخواری آخرین بطری ای که مدتها پیش برای جشن گرفتن «پیروزی نهایی»،یا پایان خاموشی شبانه،
4
88
6
997
یا بازگشت شوهر یا پسر از جبهه ذخیره کرده بودند هستند. بسیاری در حال پذیرفتن فکر خودکشی اند.در همه جا تقاضای دیوانه واری برای زهر، یا تپانچه یا دیگر راههای پایان بخشیدن به زندگی خود به چشم می خورد. خودکشی در نتیجه افسردگی واقعی درباره فاجعه قطعی ای که در پیش است امری روزمره
3
4
455
شده است. گفتگوهای پایان ناپذیری با اعضای خانواده، بستگان، دوستان و آشنایان حول موضوع آنکه چطور باید در زیر اشغال دشمن جان به در برد در جریان است. پس اندازهایی کنار گذاشته می شود، مخفیگاههایی تدارک دیده می شوند. بویژه سالمندان شبانه روز خود را با افکار شکنجه آور سپری می کنند و
1
1
408
و دیگر قادر به خوابیدن نیستند. چیزهایی که هیچکس چند هفته قبل توان تصورشان را نداشت، امروز موضوع گفتگوی آزاد افراد کاملا غریبه با یکدیگر در وسایل نقلیه عمومی هستند." سطور بالا نه از گزارش اطلاعاتی متفقین است نه دفترچه خاطرات شهروند مخالف آلمانی. اینها بخشی از گزارش اس دی
1
3
422
سرویس امنیتی بازوی نظامی حزب نازی اس اس است که شاید بتوان جایگاهش را با «ساس» مقایسه کرد. این را از این جهت منتشر کردم که یادآوری کنم در نبود هیچ مجرای تنفسی برخلاف تصور عامه دستگاههای امنیتی از عمق بحرانی که از بانیان اصلی اش هستند، به خوبی آگاهاند.
نا آرامی های بعدی چندان دور نیستندو با توجه به آنکه شدت و ابعادش از ۹۶ به اینسو بصورت نمایی افزایش یافته است نتایج غیرقابل پیش بینی خواهند داشت. نظام خودش به خوبی مطلع است و آنچه احتمالا به گوش سفارتخانه ها رسیده بولتنهای داخلی و گزارشهای اطلاعاتی کسب آمادگی دستگاههای سرکوب است.
3
6
1
471
Replying to @SnakeDocTop
نظامها آگاهند. ولی نظام ولایت فقیه با هیچکدام از نظامهای توتالیتر قبلی قابل قیاس نیست. هدفش مشخص ولی موهوم است و برای آن از تقدیم هیچ قربانی ای فروگذار نمی کند؛ بخصوص وقتی بتوان با عکس گرفتن از ناو هواپیمابر و شهر منامه، نوعی خودارضایی شخصی هم در سطوح مختلف آن ایجاد کرد.

May 13, 2022 · 3:56 PM UTC

1
1
1
109
Replying to @_KhodaBiamorz
چندی پیش به دوست عزیزی گفتم، سایکوپاتی بچه شیعه پدیده منحصر به فردی است: نفس نشستن پای منبر و نشئگی شنیدن آنکه «انیشتن آخر عمر فهمیده نظریاتش را جعفرصادق قبلا گفته و بعد شیعه شده»(یاشهرموشکی) با آزادکردن اوکسی توکین و دوپامین آسیبی به مغزشان می زند که تاآخر عمردرمان ناپذیر است.
3
5
187
بفرمایید شاهد از غیب رسید:این قلتبان مطلقا هیچ احساسی درباره آنکه رژیم محبوبش بعد از دو سال حتی از اعلام آنکه چند نفر ایرانی را در آبان ۱۳۹۸ کشته طفره می رود ندارد ولی رگ گردنش برای نقل خاطره ای از حرف ترامپ درباره وقایع هرگزاتفاق نیافتاده بیرون می زند.
هتوز بزار جوهر کتاب وزیر دفاع ترامپ ،قبله آمالتون در وستور حمله به معترضین قتل سیاه پوسته خشک بشه بعد بیا زر زیادی بزن!
1
2
2
153