سوریه به نارکو استیت رسمی خاورمیانه تبدیل شده. صادرات رسمی سوریه سال 2020: 800 میلیون $ ارزش قرصهای کپتاگن ضبط شده در خارج: 3.5 میلیارد $ تخمین کل قرصهای کپتاگن "صادراتی" سوریه 17.5 میلیارد $ (22 برابر صادرات رسمی) که سال 2021 به 30 میلیارد افزایش یافت. mei.edu/publications/we-cann…

May 2, 2022 · 6:04 PM UTC

6
7
3
251
Replying to @_KhodaBiamorz
خدا رو شکر کاسبی شون خوبه کمتر به پول نفت ما نیاز دارن😂
1
خیر. وضعیت خوی صادرات کوکائین فقرا، چیزی از وظیفه ما در تامین نفت برادر بشار کم نمی کند.
Replying to @_KhodaBiamorz
دقت کنید که سوریه در شرایط صلح، از ایران در حال جنگ نفت مجانی می گرفت. نمودار تولید و مصرف نفت در سوریه نشان می دهد سوریه حتی نیاز مصرفی به این نفت نداشت و ج.ا عملاً پول نقد پرداخت می کرد. وضعیت فعلی سوریه در زمان جنگ و ج.ا در زمان صلح نیاز به توضیح ندارد.
Show this thread
1
15
Replying to @_KhodaBiamorz
مدئین(شایدم سینالوا) خاورمیانه! حالا باز گمونم ایران جرات نکنه گندم بده بهش!
1
This tweet is unavailable
Replying to @_KhodaBiamorz
پابلوش کیه
1
1
ماهر اسد، برادر بشار.
2
21
Replying to @_KhodaBiamorz
درسته ایرانی ها زیادی مستقیم به سوریه تجارت مخدر شیشه هروئین دارن البته ترکیه هم نقش رابط قوی داره