గుడ్డ కాల్చి మొహాన వేస్తే ఆ మసిని వారే తుడుచుకుంటారులే అనుకుంటున్నాడు. ఢిల్లీలో కూర్చొని 'నన్ను చంపేస్తారు' అని ఏడుపు మొదలెట్టాడు. నర్సాపురం ప్రజలకు మొహం చూపించలేకే ఈ పబ్లిసిటీ స్టంట్. చీప్ పబ్లిసిటీ వస్తుందంటే చివరకు గోదాట్లోకైనా దూకి నన్ను ఎవరో తోసేశారు అనే రకం.

Jan 16, 2022 · 5:40 AM UTC

111
113
19
862
Replying to @VSReddy_MP
మొదట్లో చెప్పిన సామెతనేగా తాత నువ్వు ఆచరిస్తుంది, అదే మీ పార్టీ నేత ఐన RRR కూడా పాటిస్తూ మీ అడుగు జాడల్లోనే నడుస్తున్నాడు ఏమో ?
4
Replying to @VSReddy_MP
Mee Airport Kodi Kathi issue kuda ilaantide na 🤔
28
Replying to @VSReddy_MP
ఒరేయ్ లంజ కొడకా మీ లంజా బుద్దులు పకనొలమిధకు నేటటం లో మీరు ముందు ఉంటారు రా కోడి కత్తి గంజాయి డ్రగ్స్ రాకెట్ ముఠా మేస్త్రి పంది వీసా లంజా రెడ్డీ గా. ఒరేయ్ Paytm లుచ్చా బ్లూ బ్యాచ్ చిల్లర వైసీపీ పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ గా మీ అంత పనికిమాలిన వెధవా నా కొడుకులు దేశంలో దాదాపు ఉండరు రా
3
2
1
82
Replying to @VSReddy_MP
అందుకేనా అసెంబ్లీకి కి దోడి దారిన వెళ్తుంది.mr.6093 జఫ్ఫా తుగ్లక్ జగన్ గాడు 😂😂😂🚁
1
1
39
Replying to @VSReddy_MP
ఏంటో
Replying to @VSReddy_MP
అందరినీ తిడుతూ ట్వీట్లు పెట్టడం మానేసి జనాలకి సేవ చెయ్. నువ్వేమైనా mp పదవి తో పుట్టినట్టు గర్వం తగ్గించుకుని ప్రజలు నీకిచ్చిన టైటిల్ ను నీ ప్రతిభ అనుకుని అందర్నీ తిడుతున్నావు. గత మూడు ఏళ్లుగా జనాలకి ఏం చేశావో చెప్పు దమ్ముంటే. ఈ సారి వైఎస్సార్సీపీ అరాచకత్వం అణగాలి, అణుగుతుంది..
1
5
67