تا اینجا به نظر می رسه یک سلسله رزمایش هست که در کشور شروع کردن برای جبران حملات هوایی به نطنز. کرج و تهران. مسبوق به سایقه هست در بوشهر کرج اصفهان و تهران
غرب چه خبره؟
14
7
324
Replying to @A_z_im
بیشتر به نظر میاد در هفته های اخیر «کشور معلوم الحالی» مشغول کولونوسکوپی و بیوپسی شبکه پدافند یکپارچه خلافت قدرتمند و شکست ناپذیر شیعه آخرالزمانی ساکن ایران باشد.به غیر از بوشهر بقیه اش خیلی رزمایش به نظر نمی رسد. فرکانس و دامنه اش هم دارد بالامیرود.
Replying to @_KhodaBiamorz
چندی پیش درجمعی از دوستان گفتم اگر اسراییلی ها قصد حمله درماههای آینده را داشته باشند، باید سرکوب پدافند هوایی را درهمین هفته ها شروع کنند چون نمی شود به موج اول واگذارش کرد.البته باید منتظر اطلاعات بیشتر ماند. هدف اصلی آنها باید فردو باشد که به تازگی IR6 ها راهم نصب کرده اند.

Jan 16, 2022 · 7:30 PM UTC

11
18
1
303
Replying to @SnakeDocTop @A_z_im
چطور ممکنه؟ مثلا ممکن هست با فرستادن پهباد این کارو کرده باشند؟
Replying to @SnakeDocTop @A_z_im
شبکه پدافند؟ ولی مناطقی که گزارش صدای انفجار اومده چنان شبکه پدافندی خاصی نداره تا جایی که میدونیم. بنظر بیشتر شخم زدن پایگاههای موشکی نیست؟
Replying to @SnakeDocTop @A_z_im
یعنی برای تست سیستم پدافندی برای یک عملیات بزرگ در آینده؟
Replying to @SnakeDocTop @A_z_im
واقعا اراده ای در واشنگتن و تل اویو میبینید برای حمله؟ بایدن بعد از کشته شدن و تلفات سربازهاش هم سکوت داشت حتی!!
Replying to @SnakeDocTop @A_z_im
چيزى كه باعث حدس وگمان درمورد هدف قرار گرفتن مراكز نظامى يااستراژيك مهمى را تقويت مى كندعادت رژيمهاى ديكتاتورى در خوردن ودم نزدن بخاطر مترسك قدرقدرتيشان براى عوام فرونريزد درعمليات باغ ميوه كه تاسيسات اتمى كبر سوريه رامنهدم كردتاسالهارژيم اسد آنرا انكارمى كردوبروى خود نمى آورد
1
28
Replying to @SnakeDocTop @A_z_im
به نظر شما اگر اسراییل شروع به حذف پدافندها کرده باشد حمله اصلی چه زمان اتفاق میافتد
Replying to @SnakeDocTop @A_z_im
بله دقیقا یوناس جان زدی تو خال 👌
Replying to @SnakeDocTop @A_z_im
اگر چنین باشد فردا باید در تصاویر ماهواره ای قابل رویت باشد. در غیر اینصورت قاعدتا باید هدف قرار دادن سایتهای زیرزمینی موشکی باشد.
2
2
برد F35 ۹۰۰ مایل است که برای آمدن به غرب ایران و برگشتن به اسراییل کافی است شاید به همین دلیل هم از غرب شروع کرده اند که نیاز به هواپیماهای سوخت رسان نداشته باشد.
Replying to @SnakeDocTop @A_z_im
بنظرم وقت آن است که حضرت آقا @Khamenei_fa حرکتی بزنند و بازی دشمن را به هم بریزند وگرنه ضربه بزرگی دریافت خواهند کرد.
7
1
1
135