📸نمایی از ساختمان متروپل آبادان که امروز فرو ریخت

May 23, 2022 · 10:01 AM UTC

1
21
Replying to @Entekhab_News
فکر کنم ساختمان کناری این عکس شما ریخته. حالا اسم کدومش متروپل هست رو نمیدونم. 👇👇👇👇