قالیباف:‌ امروز با کسانی کار دارند که دارند کار می‌کنند افسوس می‌خورم برای افراد به ظاهر متخصص و قلمزن که برای دیگران نوکری می‌کنند entekhab.ir/002qIK

May 23, 2022 · 9:50 AM UTC

1
1