خرداد، جای اردیبهشت را گرفت اما کسی به داد بازنشستگان نرسید! غلامرضا بنی اسدی: وعده ها از شمار بیرون است. چه آن ها که مدیران دولتی و سازمانی جلوی دوربین خبرنگار ها گفتند و چه آنها که مسئولان کانون های باز نشستگی اعلام کردند. همه باد هوا شد و رفت./ انتخاب entekhab.ir/002qI3

May 23, 2022 · 8:59 AM UTC

1
2
Replying to @Entekhab_News
یکسان سازی باید بشه براشون. دیگه اون پول کفاف خرید خوراکشون هم نمیده چه برسه به اجاره خونه هاشون
1