تسنیم به نقل از یک منبع آگاه در نیرو‌های مسلح: 🔹صدای شنیده شده در غرب کشور ارتباطی با فعالیت‌ نیروهای مسلح و تست سامانه‌های پدافندی ندارد 🔹انجام عملیات خرابکارانه و حمله خارجی هم کذب است 🔹علت صدا، وقوع رعد و برق در غرب کشور بود entekhab.ir/002l2c

Jan 16, 2022 · 9:45 AM UTC

5
4
5
Replying to @Entekhab_News
باشه 🤣🤣🤣🤣
Replying to @Entekhab_News
درسته نیروهای مسلح فعالیتی نکردند! نیروهای مسلح دیگران فعالیت کردن. مفنگی های تاپاله ی قمپز در کن فقط تماشاچی بودن
1
Replying to @Entekhab_News
پَه آتوا لعنت رعد و برق صاحابی.... ایلدیریم، سنده بو قودرت!؟
Replying to @Entekhab_News
آشغالها مردم احمق نیستند رعد و برق؟ مگه داریم مگه میشه؟ ماهواره ها همه چی رو آشکار کرده اند راستی بلال فروش سپاه و سیما کجاست؟ #نه_به_جمهوری‌_اسلامی
1
Replying to @Entekhab_News
خاک بر سر مملکت فروشتون ،اسراییل زد کتلت ازتون دراورد