విశాఖ ఉక్కు"ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దని పార్లమెంట్ లో ప్లకార్డులు ప్రదర్శించమని @YSRCParty MP's కి విజ్ఞప్తి నగిరి నియోజకవర్గం, తడుకు, శిరుగురాజు పాలెం పంచాయితీ @sridharKotagiri @RaghuRaju_MP @VSReddy_MP @Mopidevi6666 @AARamireddy @mpparimal @VPR_Official_ #Raise_Placards_YSRCP_MP

Dec 27, 2021 · 5:36 AM UTC